Λογιπαίγνιον 2018

Ο διαγωνισμός «Λογιπαίγνιον 2020» συνδιοργανώνεται από το Κέντρο Αριστείας RISE, από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, την υποστήριξη της Wargaming Group Ltd και τη συνεργασία του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής και Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Ο διαγωνισμός αφορά την δημιουργία παιχνιδιών με καθαρά εκπαιδευτικό
χαρακτήρα. Οι ομάδες που θα συμμετέχουν θα πρέπει να δημιουργήσουν παιχνίδια
που θα εντάσσονται στο θέμα της φετινής διοργάνωσης που είναι η «Έξυπνη Πόλη»
(Smart City).
Επισημαίνεται ότι όλες οι συμμετοχές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους
κανονισμούς του διαγωνισμού.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο Διαγωνισμός Δημιουργίας Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών «Λογιπαίγνιον» αποτελεί ετήσιο διαγωνισμό σε θέματα που συνδέονται με την Επιστήμη της Πληροφορικής, τα Πολυμέσα και τις Γραφικές Τέχνες.

Ο διαγωνισμός εντάσσεται στα πλαίσια των προσπαθειών των διοργανωτών για την προώθηση της Επιστήμης της Πληροφορικής, της Κοινωνίας της Πληροφορίας, των Πολυμέσων και του Σχεδιασμού.

ΣΤΟΧΟΙ

Κύριος στόχος είναι η ενθάρρυνση της εφευρετικότητας, της λογικής σκέψης και της δημιουργικότητας στην Πληροφορική καθώς και ο σωστός, εύχρηστος και κριτικός σχεδιασμός Πολυμεσικών Εφαρμογών. Επιμέρους στόχοι είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων ορθού σχεδιασμού εφαρμογών και η καλλιέργεια της λογικής και αναλυτικής σκέψης στην λύση σύνθετων προβλημάτων. Επιπλέον η δημιουργία ηλεκτρονικών Παιχνιδιών συμβάλει στην ανάπτυξη της συνεργασίας, της επικοινωνίας και του συντονισμού μεταξύ των μελών μίας ομάδας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας, δημόσιας και ιδιωτικής,εκπαίδευσης και όλα τα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

Κάθε σχολείο/πανεπιστήμιο μπορεί κατά κανόνα να εκπροσωπηθεί με μία ή δύο ομάδες και κάθε ομάδα πρέπει να αποτελείται από δύο έως πέντε μαθητές/τριες ή φοιτητές/τριες.

Κάθε ομάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα (με μέγιστο δύο) σύμβουλο καθηγητή Πληροφορικής, Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνολογικών μαθημάτων, ή Γραφικών Τεχνών. Οι oμάδες φοιτητών δεν είναι απαραίτητο να έχουν σύμβουλο καθηγητή.

Κάθε ομάδα μπορεί να συμμετάσχει ΜΟΝΟ σε μια κατηγορία Παιχνιδιών.

Μαθητές Γυμνασίων μπορούν να συμμετάσχουν στην κατηγορία ΛΥΚΕΙΑ (αλλά όχι το αντίθετο), δεδομένου ότι θα χρησιμοποιήσουν τις πλατφόρμες που έχουν οριστεί για την κατηγορία ΛΥΚΕΙΑ. Εξυπακούεται ότι σε τέτοια περίπτωση η συμμετοχή θα κριθεί με τις υπόλοιπες συμμετοχές της κατηγορίας ΛΥΚΕΙΑ και όχι με τις συμμετοχές της κατηγορίας ΓΥΜΝΑΣΙΑ.

Όλες οι ομάδες θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο «Δήλωση Συμμετοχής Ομάδας» στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2019.

Οι ομάδες μπορούν να υποβάλουν τα παιχνίδια τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του διαγωνισμού κατά την περίοδο υποβολής η οποία τελειώνει η ώρα 15:00 στις 17 Απριλίου 2020.

Υποστηρικτικό υλικό, που συμπεριλαμβάνει τα σεμινάρια και άλλες παρουσιάσεις οι οποίες έγιναν στα πλαίσια προηγούμενων διαγωνισμών, θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

Το υλικό συμπεριλαμβάνει:

(α) Θεωρία, φιλοσοφία ανάπτυξης παιγνιδιού

(β) Επεξήγηση πλατφόρμας GameMaker και πρακτική εξάσκηση

(γ) Επίδειξη πρότυπων παιγνιδιών

Οδηγίες

 1. Η υποβολή των τελικών παιχνιδιών θα γίνει από οποιοδήποτε μέλος της κάθε ομάδας, μέσω του συστήματος https://transfer.pcloud.com/
 2. H υποβολή των τελικών παιχνιδιών θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 και μπορεί να γίνει μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία, Παρασκευή 17 Απριλίου 2020 στις 15:00 ως ένα (1) συμπιεσμένο αρχείο ZIP ή RAR.
 3. Ανεβάστε το συμπιεσμένο αρχείο της υποβολής σας και συμπληρώστε τη φόρμα της υποβολής με τα εξής στοιχεία:
  Send to: lgsubmit@cs.ucy.ac.cy
  From: Δώστε το δικό σας email στο οποίο θα πάρετε την επιβεβαίωση
  Message: Δώστε το όνομα της ομάδας σας και το όνομα του σχολείου σας π.χ. myTeam, Γυμνάσιο Σταυρού Επιλέξτε «SendFiles» και περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά.
  Η μεταφορά για μεγάλα παιχνίδια μπορεί να πάρει περισσότερο από 10 λεπτά. Μην κλείσετε τον browser σας.
 4. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά ελέγξετε το email που δηλώσατε ως αποστολέας. Θα πρέπει να έχετε λάβει επιβεβαίωση αποστολής. Ελέγξτε τα στοιχεία ότι είναι ορθά.
 5. Επαναληπτικές υποβολές γίνονται δεκτές μέσα στα πλαίσια των χρονοδιαγραμμάτων που αναφέρονται πιο πάνω. Σημειώστε ότι θα ληφθεί υπόψιν μόνο η τελευταία υποβολή κάθε ομάδας.
 6. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολών οι συντονιστές των ομάδων θα λάβουν ενημερωτικό μήνυμα κατά πόσον έχει υποβληθεί ή όχι συμμετοχή για τις ομάδες τους.

Παραδοτέα:

Παραδοτέα είναι ένα συμπιεσμένο αρχείο (zip ή rar) με τα ακόλουθα:

 1. Εκτελέσιμο Πρόγραμμα (παιγνίδι) δημιουργημένο σε μία από τις πλατφόρμες που υποστηρίζονται στον διαγωνισμό και το οποίο μπορεί να εκτελεστεί από τους αξιολογητές χωρίς τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.
  Για παιχνίδια χωρίς εκτελέσιμο αρχείο (π.χ. Scratch) παραθέστε txt file με σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του παιχνιδιού.
 2. Πηγαίος Κώδικας και Βιβλιοθήκες
 3. Τρία αρχεία: Στοιχεία Ομάδας, Έντυπο Αναφοράς, Εγχειρίδιο Χρήσης
  Τα στοιχεία ομάδας περιλαμβάνουν: τίτλος παιχνιδιού, ονόματα μελών, όνομα σχολείου/πανεπιστημίου, κατηγορία συμμετοχής, πλατφόρμα ανάπτυξης του παιχνιδιού.Το έντυπο αναφοράς θα πρέπει να περιέχει μία περιγραφή της ιδέας και φιλοσοφίας του παιχνιδιού, καθώς και συζήτηση για τη διαδικασία ανάπτυξης του παιχνιδιού (πρωτοτυπία, ενδιαφέρουσα ροή, ψυχαγωγία και εκπαιδευτικός χαρακτήρας).Το εν λόγω έντυπο θα ήταν καλό να δίνει έμφαση στα κριτήρια αξιολόγησης (βλ. πληροφορίες στο αντίστοιχο έγγραφο).Το έντυπο αναφοράς και το εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να υποβληθεί σε ένα από τους ακόλουθους τύπους αρχείων: Microsoft Word (.docx) ή Adobe Portable Document Format (.pdf).Τα κείμενα πρέπει να έχουν μέγεθος σελίδας Α4, με περιθώρια 1″ (σε όλες τις πλευρές), 1.5 Line Spacing, και όλο το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο με 12 point Arial ή Times NewRoman.

Όλες οι συμμετοχές που υποβάλλονται πρέπει να συμμορφωθούν με τους ακόλουθους περιορισμούς.

 • Η συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει υλικό που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας οποιουδήποτε.
 • Η συμμετοχή δεν πρέπει να δυσφημήσει τους χορηγούς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή συμβαλλόμενο μέρος που συνδέεται με την προώθηση και την οργάνωση αυτού του διαγωνισμού.
 • Η συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει οπτικοακουστικό υλικό (εικόνες, βίντεο, ήχο) για το οποίο να μην έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα ή το οποίο να μην είναι ελεύθερα διαθέσιμο.
 • Η συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει υλικό που είναι ακατάλληλο, άσεμνο, υβριστικό, ή δυσφημιστικό.
 • Η συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει υλικό που προωθεί τη μισαλλοδοξία, το ρατσισμό, την έχθρα ενάντια σε οποιαδήποτε ομάδα ή άτομο ή να προωθεί τη διάκριση βασισμένη στη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την υπηκοότητα, την φυσική ή πνευματική ανικανότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία.
 • Η συμμετοχή δεν πρέπει να προωθεί τη βία ενάντια σε ανθρώπους ή ζώα.
 • Η συμμετοχή δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνει σκηνές ή γεγονότα βίας και υλικά όπως όπλα και μαχαίρια.
 • Η συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει υλικό που είναι παράνομο.
 • Η συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει υλικό ή χρησιμοποιεί λογισμικό το οποίο απαιτεί την καταβολή χρηματικού ποσού για την αγορά/χρήση.
 • Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα (α) να αποκλείσουν ή/και να μην δεχτούν οποιαδήποτε συμμετοχή η οποία κρίνουν ότι με οποιοδήποτε τρόπο δεν συμμορφώνεται με αυτές τις οδηγίες, (β) να κάνουν τέτοιες αλλαγές σε οποιαδήποτε συμμετοχή η οποία να την καταστήσει ικανή για συμμετοχή στο διαγωνισμό, και (γ) να απαιτήσει από τις ομάδες να κάνουν τις αναγκαίες αλλαγές ώστε η συμμετοχή τους να συμμορφωθεί με τα πιο πάνω.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ

Ο τελικός του διαγωνισμού «Λογιπαίγνιον 2020» θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου 2020, ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ “ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ”, του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η ανακοίνωση των συμμετεχόντων στην Τελική Φάση του διαγωνισμού θα γίνει μέχρι τις 24 Απριλίου 2020.

Όλες οι ομάδες θα πάρουν δίπλωμα συμμετοχής

Οι ομάδες που περνούν στoν Τελικό λαμβάνουν έπαινο

Οι τρείς νικήτριες ομάδες κάθε κατηγορίας λαμβάνουν έπαθλα και δώρα από τους χορηγούς

Σε περίπτωση ισοψηφίας, η συμμετοχή με το ψηλότερο αποτέλεσμα στο κριτήριο του σχεδιασμού πλοκής θα επιλεγεί ως η επικρατούσα. Όλες οι αποφάσεις των διοργανωτών είναι τελικές και δεσμευτικές από κάθε άποψη. Εάν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι διοργανωτές αποφασίσουν ότι η ποιότητα και το εύρος των συμμετοχών δεν είναι κατάλληλου επιπέδου, έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τον διαγωνισμό, την διαδικασία κρίσης ή μην δώσουν όλα τα βραβεία.

Ανακοίνωση Νικητών: Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει την ίδια μέρα και σε συνέχεια της τελικής φάσης αξιολόγησης.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

RISE
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1,
Tryfon Building,

Λευκωσία 1011

+357 22747575

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
logipaignion@rise.org.cy