Οι φοιτητές των Πανεπιστημίων έχουν δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2020