Η περίοδος δήλωσης συμμετοχής για τις ομάδες των Γυμνασίων και Λυκείων παρατείνεται μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2019