Η ημερομηνία υποβολής των παιχνιδιών έχει αλλάξει λόγω των καινούριων συνθηκών που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού. Η καινούρια καταληκτική ημερομηνία υποβολής των παιχνιδιών είναι η Κυριακή 19 Ιουνίου 2020. Η διαδικασία υποβολής παραμένει η ίδια.