Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας, δημόσιας και ιδιωτικής,εκπαίδευσης και όλα τα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

Κάθε σχολείο/πανεπιστήμιο μπορεί κατά κανόνα να εκπροσωπηθεί με μία ή δύο ομάδες και κάθε ομάδα πρέπει να αποτελείται από δύο έως τέσσερις μαθητές/τριες ή φοιτητές/τριες.

Κάθε ομάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα (με μέγιστο δύο) σύμβουλο καθηγητή Πληροφορικής, Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνολογικών μαθημάτων, ή Γραφικών Τεχνών. Οι oμάδες φοιτητών δεν είναι απαραίτητο να έχουν σύμβουλο καθηγητή.

Κάθε ομάδα μπορεί να συμμετάσχει ΜΟΝΟ σε μια κατηγορία Παιχνιδιών.

Μαθητές Γυμνασίων μπορούν να συμμετάσχουν στην κατηγορία ΛΥΚΕΙΑ (αλλά όχι το αντίθετο), δεδομένου ότι θα χρησιμοποιήσουν τις πλατφόρμες που έχουν οριστεί για την κατηγορία ΛΥΚΕΙΑ. Εξυπακούεται ότι σε τέτοια περίπτωση η συμμετοχή θα κριθεί με τις υπόλοιπες συμμετοχές της κατηγορίας ΛΥΚΕΙΑ και όχι με τις συμμετοχές της κατηγορίας ΓΥΜΝΑΣΙΑ.

2019-11-01T10:21:34+00:00