Η περίοδος δήλωσης συμμετοχής για τις ομάδες των Γυμνασίων και Λυκείων παρατείνεται μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2019

2019-12-18T09:29:16+00:00