Εγγραφή/Κράτηση Θέσης για τον Τελικό

Looking for the English version? Click here 

2018-04-27T17:32:03+00:00

Σημαντικές Ενημερώσεις

Στις κατηγορίες Γυμνάσια, Λύκεια, διευκρινίζεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε ελεύθερη έκδοση (non-paid version) του gamemaker studio.

Αλλαγή στο σημείο των κανονισμό για τον αριθμό των ομάδων: δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ομάδων άνα σχολείο.

Αλλαγή στην ημερομηνία εγγραφής: Νέα ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2018